Piedone restaurant "Jour-Fixe"
imobil in litigiu

Cioran | Litigiu-Gramont 23 | Piedone | restaurant Jour-Fixe

Accesiunea imobiliara artificiala

Potrivit art. 492 C. civ., ,,Orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamnt, cu cheltuiala sa, si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste din contra.

Acest text contine asadar o regula si o exceptie.  Regula,  consacra dreptul de accesiune imobiliara artificiala iar, exceptia,  permite dovedirea existentei dreptului de superficie.

 Dovada contrara dreptului de accesiune inseamna tocmai dovada dreptului de superficie.

Legiuitorul recunoaste deci ca, in anumite situatii proprietarul terenului nu este si proprietarul constructiei sau plantatiei.

Legislatia româna consacra un singur drept de superficie care se naste ex lege si anume cel rezultat din interpretarea si aplicarea prevederilor art. 30 codul familiei care se refera la constructiile edificate de soti pe terenul bun propriu al unuia dintre ei,sau Constructii efectuate de unul din soti pe terenul-proprietate comuna. - Daca mijloacele sunt bunuri proprii si exista consimtamântul celuilalt sot, constructia va fi bun propriu iar constructorul devine si superficiar, situatie care se regaseste în speta.

Am edificat constructia cu destinatie de spatiu comercial in perioada cand eram proprietarul terenului (1991-1992) pe care este amplasat acest spatiu si am dobandit, cu privire la aceasta constructie un drept de proprietate. Sunt incidente Dispozitiile art.492 Cod Civil.

Respingerea actiunii mele on instanta, ar echivala cu o deposedare nelegala si ar lasa fara substanta dreptul de superficie, ca un alt drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate.

Daca instanta va admite constatarea proprietatii stiind ca terenul este acum al altuia (SC God Trust Enterprises srl –restaurant JOUR FIXE)va institui si dreptul de superficie.